Ligging

per trein

EUROSTAR
London St Pancras - Brussel-Zuid  (1u40)
       vervolgens trein of shuttle naar Knokke  (1u15)
London St Pancras - Lille  (1u00)
       vervolgens shuttle naar Knokke  (1u) 

THALYS
Paris Nord - Brussel-Zuid (1u45)
Amsterdam - Brussel-Zuid
Köln - Brussel-Zuid    
        vervolgens trein of shuttle naar Knokke (1u15)

BE
Brussel-Noord-Centraal-Zuid - Brugge - Knokke (1u15)   

Knokke station
Taxirit naar Manoir du Dragon (ong. 6€)
Te voet: 13 min.