Reservatievoorwaarden

Reservatievoorwaarden

Alle reservatie aanvragen  worden per mail of fax door ons bevestigd.
Gelieve deze ondertekend voor akkoord met wijze van voorschotbetaling, terug te zenden.
Een reservatie is alleen geldig met schriftelijke overeenkomst.


KORT VERBLIJF:
Gevraagd voorschot:
    1 tot 4 nachten:   te betalen voorschot: bedrag van 1 nacht
Annulatie door klant:
    Minder dan 10 dagen voor aankomst: 100% vh verblijf wordt aangerekend*
    Tussen 20 en 10 dagen voor aankomst: 50% vh verblijf*
Bij vervroegd vertrek:
    100% van de ingekorte periode wordt aangerekend.

LANG VERBLIJF:
Gevraagd voorschot:
5 tot en met 7 nachten:       voorschot: bedrag van 2 nachten
8 tot en met  11 nachten:     voorschot: bedrag van 3 nachten 
12 tot en met  14 nachten:   voorschot: bedrag van 4 nachten
Vanaf 15 nachten:                voorschot: 35% vh totale  verblijf
Annulatie door de klant:
meer dan 6 weken vóór de aankomstdatum: geen kosten
tussen 10 dagen en 6 weken voor de aankomst: 30% van het verblijf wordt
  aangerekend
minder dan 10 dagen voor de aankomst: 50% van het verblijf wordt
  aangerekend*
Bij vervroegd vertrek:
    inkorten van het verblijf ter plaatse: 50% van de ingekorte periode wordt
             aangerekend

* Uitzondering indien de kamer kan herverhuurd worden.
(inlichtingen bij de office manager).